จุลสารผู้ลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งพิเศษ

​​​​เลขาธิการแห่งรัฐ Oregon และเจ้าหน้าที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำมณฑลได้จัดทำจุลสารผู้ลงคะแนนเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งพิเศษระดับรัฐ มณฑล เมือง และเขต เลขาธิการมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีจำกัดโดยการแปลข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมาตรการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (ORS 251.170) หากมีคำแถลงการณ์ของผู้ลงสมัคร ในตอนนี้จะมีให้บริการเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษบนหน้าเว็บไซต์ของมณฑลเท่านั้น​​

​​​


จุลสารผู้ลงคะแนนของมณฑลฉบับแปล

ตรวจดูจุลสารผู้ลงคะแนนฉบับแปลของแต่ละมณฑล:


สภาที่ปรึกษาด้านการแปล

สภาที่ปรึกษาด้านการแปลให้คำแนะนำเลขาธิการแห่งรัฐ Oregon เกี่ยวกับการแปลจุลสารผู้ลงคะแนน สภามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องโดยชุมชน หรือที่เรียกได้ว่าเป็นการทดสอบในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อต่างๆที่แปลมาแล้วจะสอดรับกับวัฒนธรรม สภาประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้านภาษาของรัฐ Oregon ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สภาที่ปรึกษาด้านการแปล​.