แผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นภาษาไทย

​​​​​​เลขาธิการรัฐโอเรกอนได้จัดเตรียมแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐและเทศมณฑลบางส่วนเป็นภาษาไทย
​คุณสามารถดูแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐฉบับสมบูรณ์​ได้ทางออนไลน์และแผ่นพับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ​
เทศมณฑลฉบับสมบูรณ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเทศมณฑล​.

​​​​ เลขาธิการรัฐโอเรกอน​
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ความปลอดภัยในสถานที่ลงคะแนนเสียง
คำถามที่พบบ่อย
ความปลอดภัยการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความพิการ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลพรรคและผู้สมัคร
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ลงสมัคร
วุฒิสมาชิกสหรัฐ
Jo Rae Perkins Dan Pulju
Ron Wyden
Chris Henry
ผู้แทนสหรัฐเขตที่ 1
Suzanne Bonamici
ผู้แทนสหรัฐเขตที่ 2
Joe Yetter
Cliff S Bentz
ผู้แทนสหรัฐเขตที่ 3
Earl Blumenauer
Joanna Harbour
David E Delk
ผู้แทนสหรัฐเขตที่ 4
Alek Skarlatos
Mike Beilstein
Levi Leatherberry
Val Hoyle
Jim Howard
ผู้แทนสหรัฐเขตที่ 5
Lori Chavez-DeRemer
Jamie McLeod-Skinner
ผู้แทนสหรัฐเขตที่ 6
Andrea Salinas
Mike Erickson
ผู้ว่าการรัฐ
Tina Kotek
Donice Noelle Smith
Betsy Johnson
Christine Drazan
อธิบดีกรมแรงงานและอุตสาหกรรม
Christina E Stephenson
Cheri Helt
ผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ 10
Kristina Hellman
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ, ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ, ผู้ว่าการมลรัฐ, อธิบดีกรมแรงงานและอุตสาหกรรม, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์, วุฒิสมาชิกมลรัฐ, ผู้แทนราษฎรมลรัฐ, ผู้พิพากษาศาลแขวง​​
มาตรการ
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนหัวข้อ 111
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนคำชี้แจงหัวข้อ 111
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนงบการคลังหัวข้อ 111
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน ข้อโต้แย้งสนับสนุนหัวข้อ 111
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนข้อโต้แย้งคัดค้านหัวข้อ 111
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนหัวข้อ 112
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนคำชี้แจงหัวข้อ 112
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนงบการคลังหัวข้อ 112
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน ข้อโต้แย้งสนับสนุนหัวข้อ 112
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนข้อโต้แย้งคัดค้านหัวข้อ 112
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนหัวข้อ 113
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนคำชี้แจงหัวข้อ 113
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนงบการคลังหัวข้อ 113
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน ข้อโต้แย้งสนับสนุนหัวข้อ 113
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนข้อโต้แย้งคัดค้านหัวข้อ 113
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนหัวข้อ 114
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนคำชี้แจงหัวข้อ 114
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนงบการคลังหัวข้อ 114
างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน คำชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบทางเชื้อชาติหัวข้อ 114
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน ข้อโต้แย้งสนับสนุนหัวข้อ 114
ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนข้อโต้แย้งคัดค้านหัวข้อ 114


​​

แผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของมณฑลฉบับแปลแล้ว

ดูแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แปลแล้วของแต่ละมณฑล:


สภาที่ปรึกษาด้านการแปล

สภาที่ปรึกษาด้านการแปลให้คำแนะนำเลขาธิการรัฐโอเรกอนโอเรกอนเรื่องการแปลแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สภามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบของชุมชน หรือที่เรียกว่าการทดสอบโดยชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อที่แปลแล้วจะตอบสนองต่อวัฒนธรรม สภาประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้านภาษาของโอเรกอน ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ​ สภาที่ปรึกษาด้านการแปล.