แผ่นพับผู้มีสิทธิสำหรับการเลือกตั้งพิเศษ

​เลขาธิการแห่งรัฐ Oregon และเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศมณฑลจัดสรรแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐ มณฑล เมือง และเขตพิเศษ เลขาธิการมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีจำกัดโดยการแปลข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปและมาตรการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (ORS 251.170) หากมีคำแถลงการณ์ของผู้ลงสมัครใดๆ ในตอนนี้จะมีให้บริการในฉบับภาษาอังกฤษบนหน้าเว็บไซต์ของมณฑลเท่านั้น.​

​​​


แผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของมณฑลฉบับแปลแล้ว

ดูแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แปลแล้วของแต่ละมณฑล:


สภาที่ปรึกษาด้านการแปล

สภาที่ปรึกษาด้านการแปลให้คำแนะนำเลขาธิการรัฐโอเรกอนโอเรกอนเรื่องการแปลแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สภามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบของชุมชน หรือที่เรียกว่าการทดสอบโดยชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อที่แปลแล้วจะตอบสนองต่อวัฒนธรรม สภาประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้านภาษาของโอเรกอน ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ​ สภาที่ปรึกษาด้านการแปล.