แผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นภาษาไทย

​​​​​​​​​เลขาธิการรัฐโอเรกอนได้จัดเตรียมแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐและเทศมณฑลบางส่วนเป็นภาษาไทย คุณสามารถดูแผ่นพับผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐฉบับสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์และแผ่นพับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศมณฑลฉบับสมบูรณ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเทศมณฑล.จุลสารผู้ลงคะแนนของมณฑลฉบับแปล

ตรวจดูจุลสารผู้ลงคะแนนฉบับแปลของแต่ละมณฑล:


สภาที่ปรึกษาด้านการแปล

สภาที่ปรึกษาด้านการแปลให้คำแนะนำเลขาธิการแห่งรัฐ Oregon เกี่ยวกับการแปลจุลสารผู้ลงคะแนน สภามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องโดยชุมชน หรือที่เรียกได้ว่าเป็นการทดสอบในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อต่างๆที่แปลมาแล้วจะสอดรับกับวัฒนธรรม สภาประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้านภาษาของรัฐ Oregon ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สภาที่ปรึกษาด้านการแปล​​.